ÚVOD O NÁS REALIZÁCIE KONTAKT

Projekčná kancelária bola založená v roku 1994 a jej hlavnou náplňou činnosti je navrhovanie a vypracovanie architektonických návrhov a kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb.


Ing. Jaroslav Bitarovský

 • Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach, Stavebná fakulta, Odbor: Pozemné stavby.
 • Projektovaniu stavieb sa venuje od roku 1987 najprv ako zamestnanec spoločnosti Stavoprojekt a.s. Košice s pôsobiskom v Poprade a od roku 1994 ako samostatne zárobkovo činná osoba
 • Je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov
 • Hlavnou náplňou je navrhovanie a vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb) v nasledovných oblastiach:
  • bytová a občianska výstavba
  • bytová výstavba (IBV), rodinné domy
  • výstavba, rekonštrukcia, zateplenie a obnova bytového fondu (KBV)
  • obchodno-zábavné a športovo-relaxačné centrá
  • priemyselné areály a účelové stavby

 

Kontakt:
Ing. Jaroslav Bitarovský
Projekčná kancelária
 
mob.: 0905 528 006
 
Sídlo:
Mládeže 1, 058 01 Poprad
 
Office:
Mnoheľova, 058 01 Poprad
» viac v sekcii kontakt «
 

web dizajn - © inspira 2011